Moğol İmparatorluğu Tarihi

T rkiye ve zellikle Orta Asya T rk d nyas yla ilgili yay mlar 1950 lere uzanan Jean Paul Roux, dilimize kazand r lm T rklerin Tarihi, Aksak Timur, T rklerin ve Mo ollar n Eski Dini ve yay nevimizce bas lm Altay T rklerinde l m, Orta Asya kitaplar n n yazar d r Atat rk K lt r Merkezi de dahil olmak zere pek ok Frans z ve uluslararas bilimsel derne e ye se ilmi ,T rkiye ve zellikle Orta Asya T rk d nyas yla ilgili yay mlar 1950 lere uzanan Jean Paul Roux, dilimize kazand r lm T rklerin Tarihi, Aksak Timur, T rklerin ve Mo ollar n Eski Dini ve yay nevimizce bas lm Altay T rklerinde l m, Orta Asya kitaplar n n yazar d r Atat rk K lt r Merkezi de dahil olmak zere pek ok Frans z ve uluslararas bilimsel derne e ye se ilmi , T rk h k meti taraf ndan kendisine Devlet d l 1973 , T TAV d l ve Liyakat Madalyas 1998 verilmi tir.Mo ol mparatorlu u Tarihi, elveri li hi bir ko ul olmaks z n yery z ndeki en b y k imparatorlu un temellerini atan bir adam n, eserine yard m eden ve onu tamamlayan yak nlar ve ard llar n n hikayesini anlat r Uygarl k, din, adetler, gelenekler, k lt r, k sacas Mo ol mparatorlu u zerine yap lan al malarda vey evlat muamelesi g rm t m konular ara t r p g zler n ne seren Jean Paul Roux, b y k do ubilimci Pelliot un d nyan n tan d en ola an st hikaye olarak adland rd bu hikayeyi farkl bir bak a s yla ve yepyeni bilgilerin nda inceliyor Gizli Tarih in bu hikayede b rakt bo luklar b y k bir titizlikle dolduran Roux, lkelerini asla terk etmeyen ve ona hep geri d nen bir ulusu, evrensel monar iyi hedefleyen b y k bir imparatorlu un ser venini, k peklerden korkan k k, s radan bir ocu un nas l d nyan n en b y k fatihlerinden biri, okyanuslar n efendisi Cengiz Han olup kt n renkli bir dille anlat yor.
Mo ol mparatorlu u Tarihi T rkiye ve zellikle Orta Asya T rk d nyas yla ilgili yay mlar lere uzanan Jean Paul Roux dilimize kazand r lm T rklerin Tarihi Aksak Timur T rklerin ve Mo ollar n Eski Dini ve yay nevimizce ba

 • Title: Moğol İmparatorluğu Tarihi
 • Author: Jean-Paul Roux
 • ISBN: 9789758240401
 • Page: 223
 • Format: Paperback
  • Best Download [Jean-Paul Roux] ✓ Moğol İmparatorluğu Tarihi || [Thriller Book] PDF ↠
   223 Jean-Paul Roux
  • thumbnail Title: Best Download [Jean-Paul Roux] ✓ Moğol İmparatorluğu Tarihi || [Thriller Book] PDF ↠
   Posted by:Jean-Paul Roux
   Published :2018-05-27T04:36:21+00:00

  About the Author

  Jean-Paul Roux

  Jean Paul Roux, PhD 5 January 1925 29 June 2009 was a French Turkologue and a specialist of Islamic culture.He was a graduate of Institut national des langues et civilisations orientales, the cole du Louvre, and the cole Pratique des Hautes tudes In 1966 he was awarded a doctorate in literature in Paris He was Director of Research at CNRS from 1957 to 1970, the Science Secretary for the Department of Oriental Languages and Civilizations from 1960 to 1966, and a teacher of Islamic art at cole du Louvre He was General Commissioner for the Islamic Arts at the Orangerie de Tuileries in 1971 and also the Grand Palais in 1977 Jean Paul Roux s Genghis Khan and the Mongol Empire 2003 has been described as an admirable short introduction by historian David Morgan 1

  176 Comment

  • Ugur said:
   Aug 22, 2018 - 04:36 AM

   Moğol İmparatorluğu Tarihi kitabını uzun seneler önce almıştım. O dönemde bu konulara sanırım daha meraklıydım. Öncelikle kitapta çok fazla bilgi olduğunu söylemem gerekiyor, Jean-Paul Roux birçok bilgiyi toplayarak, ayrıntıları ile anlatmaya çalışmış ama benim gibi konu hakkında akademik bilgiye sahip olmayan kişiler için detay bilgiler, tarihler vb biraz anlatımın zorlaşmasına neden olabiliyor.Kitabı Türk-Moğol tarihine ilgi duyanlara tavsiye ederim. Okuduk [...]

  Leave a Reply