Moğol İmparatorluğu Tarihi

Jean-Paul Roux


Moğol İmparatorluğu Tarihi

Moğol İmparatorluğu Tarihi

 • Title: Moğol İmparatorluğu Tarihi
 • Author: Jean-Paul Roux
 • ISBN: 9789758240401
 • Page: 280
 • Format: PaperbackT rkiye ve zellikle Orta Asya T rk d nyas yla ilgili yay mlar 1950 lere uzanan Jean Paul Roux, dilimize kazand r lm T rklerin Tarihi, Aksak Timur, T rklerin ve Mo ollar n Eski Dini ve yay nevimizce bas lm Altay T rklerinde l m, Orta Asya kitaplar n n yazar d r Atat rk K lt r Merkezi de dahil olmak zere pek ok Frans z ve uluslararas bilimsel derne e ye se ilmi ,T rkiye ve zellikle Orta Asya T rk d nyas yla ilgili yay mlar 1950 lere uzanan Jean Paul Roux, dilimize kazand r lm T rklerin Tarihi, Aksak Timur, T rklerin ve Mo ollar n Eski Dini ve yay nevimizce bas lm Altay T rklerinde l m, Orta Asya kitaplar n n yazar d r Atat rk K lt r Merkezi de dahil olmak zere pek ok Frans z ve uluslararas bilimsel derne e ye se ilmi , T rk h k meti taraf ndan kendisine Devlet d l 1973 , T TAV d l ve Liyakat Madalyas 1998 verilmi tir.Mo ol mparatorlu u Tarihi, elveri li hi bir ko ul olmaks z n yery z ndeki en b y k imparatorlu un temellerini atan bir adam n, eserine yard m eden ve onu tamamlayan yak nlar ve ard llar n n hikayesini anlat r Uygarl k, din, adetler, gelenekler, k lt r, k sacas Mo ol mparatorlu u zerine yap lan al malarda vey evlat muamelesi g rm t m konular ara t r p g zler n ne seren Jean Paul Roux, b y k do ubilimci Pelliot un d nyan n tan d en ola an st hikaye olarak adland rd bu hikayeyi farkl bir bak a s yla ve yepyeni bilgilerin nda inceliyor Gizli Tarih in bu hikayede b rakt bo luklar b y k bir titizlikle dolduran Roux, lkelerini asla terk etmeyen ve ona hep geri d nen bir ulusu, evrensel monar iyi hedefleyen b y k bir imparatorlu un ser venini, k peklerden korkan k k, s radan bir ocu un nas l d nyan n en b y k fatihlerinden biri, okyanuslar n efendisi Cengiz Han olup kt n renkli bir dille anlat yor.


Recent Comments "Moğol İmparatorluğu Tarihi"

Moğol İmparatorluğu Tarihi kitabını uzun seneler önce almıştım. O dönemde bu konulara sanırım daha meraklıydım. Öncelikle kitapta çok fazla bilgi olduğunu söylemem gerekiyor, Jean-Paul Roux birçok bilgiyi toplayarak, ayrıntıları ile anlatmaya çalışmış ama benim gibi konu hakkında akademik bilgiye sahip olmayan kişiler için detay bilgiler, tarihler vb biraz anlatımın zorlaşmasına neden olabiliyor.Kitabı Türk-Moğol tarihine ilgi duyanlara tavsiye ederim. Okuduk [...]


 • Best Read [Jean-Paul Roux] ✓ Moğol İmparatorluğu Tarihi || [Horror Book] PDF ☆
  280 Jean-Paul Roux
 • thumbnail Title: Best Read [Jean-Paul Roux] ✓ Moğol İmparatorluğu Tarihi || [Horror Book] PDF ☆
  Posted by:Jean-Paul Roux
  Published :2018-011-03T23:30:42+00:00