Nakaza i vila

Nedžad Ibrišimović


Nakaza i vila

Nakaza i vila

 • Title: Nakaza i vila
 • Author: Nedžad Ibrišimović
 • ISBN: null
 • Page: 319
 • Format: NoneNed adu Ibri imovi u pripada nezaobilazno mjesto u novijoj povijesti knji evnosti u Bosni i Hercegovini Ibri imovi se oku ao u poeziji, prozi, drami, a zapa en je i kao likovni umjetnik Nakaza i vila njegovo je naj itljivije i mo da najuspjelije djelo.Romansijer, pripovjeda , pjesnik, dramati ar, skulptor Zavr io filozofski fakultet u Sarajevu Ibri imovi javio se u bNed adu Ibri imovi u pripada nezaobilazno mjesto u novijoj povijesti knji evnosti u Bosni i Hercegovini Ibri imovi se oku ao u poeziji, prozi, drami, a zapa en je i kao likovni umjetnik Nakaza i vila njegovo je naj itljivije i mo da najuspjelije djelo.Romansijer, pripovjeda , pjesnik, dramati ar, skulptor Zavr io filozofski fakultet u Sarajevu Ibri imovi javio se u bosanskohercegova kom knji evnom ivotu polovicom ezdesetih godina pro loga stolje a, u kojima je do lo do strukturalno va nih promjena na gotovo svim podru jima umjetni koga stvaranja, osobito u knji evnosti Te su promjene obilje ene napu tanjem socrealisti kih i uop e tradicionalisti kih poetika, te usvajanjem modernih postupaka i mnogo slobodnijim otvaranjem prema tokovima suvremene knji evnosti u svijetu U takvoj klimi Ibri imovi objavljuje svoju prvu knjigu pri a Ku a zatvorenih vrata 1964 , a ve slijede om knjigom, romanom Ugursuz 1968 , predstavlja se kao jedan od markantnih protagonista tih novih nastojanja Sugestivan i konzistentno ostvaren knji evni eksperiment, u kojemu je tehnika toka svijesti prvi put u na oj knji evnosti upotrijebljena na tako funkcionalan i iznutra opravdan na in, roman Ugursuz je u kritici odmah prepoznat kao prvorazredno ostvarenje Nakaza i vila 1986 , knjiga je kratkih pri a na narodnu, u kojoj Ibri imovi demonstrira imaginativnu bliskost, ali i kreativno poigravanje s tradicionalnim pu kim formama, te virtuozan osje aj za jezik Ibri imovi je objavio i romane Karabeg 1970, Bra a i veziri 1989 , te pripovjeda ke knjige Pri e 1971 , ivo i mrtvo 1978 , Bog si ove hefte 1980 , Zmaj od Bosne 1980 , Drame 1988 , Dva dana u Al Akaru 1990 , Knjiga Adema Kahrimana napisana Ned adom Ibri imovi em Bosancem 1992.


Recent Comments "Nakaza i vila"

Fantastičan potez maestralnog spisateljstva ovaploćen u kratkim, ali ne i šturim pričama koje odišu humorom, satirom, ali ponad svega u sebi nose svevremenske poruke. Ibrišimović je ovom knjigom stao rame uz rame (po mom mišljenju) sa Marquezovom knjigom "Dvanaest hodočasnika."Nakaza i vila samo je alegorijski prikaz životnih, realnih, egzistencijalnih problema i zbivanja oko nas, a protežnost i tmastost svog tog ludila sukusirana je u samom nazivu knjige.Preporuka.


 • Unlimited [Science Fiction Book] ✓ Nakaza i vila - by Nedžad Ibrišimović ✓
  319 Nedžad Ibrišimović
 • thumbnail Title: Unlimited [Science Fiction Book] ✓ Nakaza i vila - by Nedžad Ibrišimović ✓
  Posted by:Nedžad Ibrišimović
  Published :2019-02-01T23:36:39+00:00