Skola

Pauls Bankovskis


Skola

Skola

 • Title: Skola
 • Author: Pauls Bankovskis
 • ISBN: null
 • Page: 479
 • Format: NoneKr jum skola atkl jas v rda vispla akaj noz m St sti sniedz simtprocent gu iesp ju atgriezties fizkult ras stund s ar tautas bumbu, gran tas me anu un meite u rbtuv m, atsaukt atmi rstniec bas augu v k anu, vasaras darbus bie u lauk vai t s izj tas, ka tev ir blats vai val ta un l dz ar to iesp ja tikt pie importa bot m, d insiem vai kubika rubika, bet cit diKr jum skola atkl jas v rda vispla akaj noz m St sti sniedz simtprocent gu iesp ju atgriezties fizkult ras stund s ar tautas bumbu, gran tas me anu un meite u rbtuv m, atsaukt atmi rstniec bas augu v k anu, vasaras darbus bie u lauk vai t s izj tas, ka tev ir blats vai val ta un l dz ar to iesp ja tikt pie importa bot m, d insiem vai kubika rubika, bet cit di t ir ar skola, kur caur att lotaj m attiec b m, re lij m un notikumiem izzin t sevi, savu laiku un pasauli sev apk rt.Kr jum apkopoti st sti Pagarin t dienas grupa , Rudenss kross , Motociklu vasara , 13 m ne a alga , Sieri , GDA , S rtais , Biet , Neliet gi v rdu valk t , Kubiks rubiks un citi Atsevi i darbi iepriek public ti pres , bet liel k da a no se padsmit st stiem, kas tapu i aptuveni p d jo tr s gadu laik , klaj n k pirmo reizi St sti rakstnieka tuv kiem un t l kiem vienaud iem liks atmin ties kr juma virsrakst likto vietu skolu.


Recent Comments "Skola"

Dažas atziņas:1) Es neesmu diža sēņu ēdāja, bet ļoti sagribējās uzkāpt uz nedaudz čīkstoša velosipēda un aizmīties uz mežu pasēņot. 2) Pašlaik jūtos apjukusi, kādēļ arī man nav kis, kis, mjau pieredzes.3) Pagarināto dienas grupu līdz šim biju dzirdējusi tikai audio versijā - elektroniskās mūzikas komponista Oyaarss izpildījumā. Joprojām lauzu galvu, kā jūtos par to, ka audioversijā stāsts ir nozīmīgi apgraizīts. Jebkurā gadījumā - audio man labāk iet [...]

daži ir diezgan burvīgi, citi, savukārt, ne tik ļoti burvīgi stāsti par skolām. Skolām tad un, lai cik ļoti tas neizklausītos dīvaini, jā, arī skolām tagad. jo dažās viss ir palicis tik ļoti pa vecam, lai gan valsts ir spērusi krietnu soli uz priekšu.

man ļoti patika emocijas, kādas Bankovska stāsti par skolas un ne-skolas laikiem manī radīja. daži stāsti bija tik precīzi, ka likās tajos ietverta manis pašas pieredze, vai vismaz fantāzija par kādiem notikumiem. Bankovskis bija asprātīgs, es smējos un atceroties Brigadirsu jāsmej vēl.

Es izlasīju grāmatu ''Skola''. To ir sarakstījis Cēsīs dzimušais latviešu rakstnieks un žurnālists Pauls Bankovskis. ''Skola" ir stāstu krājums. Šī grāmata ir aktuāla skolnieku un īpaši pieaugušo vidū, jo, manuprāt, šī grāmata ir lielisks atgādinājums par skolā piedzīvoto. Darbība notika vairākās vietās, bet vairums skolā.Kā jau iepriekš minēju, grāmatā ir apkopoti vairāki stāsti, no kuriem vairums ir saistīti ar skolu. Man bija interesanti lasīt aprakst [...]

Grāmata, kuru var lasīt dažādi pēc noskaņojuma - gremdēties puspateikto frāžu daudzšķautņainībā vai skolnieka bezrūpību atceroties smieties par komiskajām situācijām no mazpilsētas skolas puikas dzīves (mājturības stundās pamatskolas zēni no elektromotoru spoļu drātīm tina nameja gredzenus).Skolnieku stāsti ir mīļi un mazliet naivi savā vienkāršībā, tomēr mani dažbrīd kaitināja "Skolas" pēdējā nodaļa "Skola", kas kā, šķiet, noklusēts aizvainojums m [...]

Stāstu krājums, kas ieved padomju laiku skolas sistēmā un tā laika cilvēku prātos. Stāsti ir aizraujoši, brīžiem sasmīdinoši un skumji. Valodā bieži parādās rusifismi, kas pat mirkli lika padomāt, ko tas nozīmē. Kopumā lasījās raiti, bet noteikti daudz ko neizpratu līdz galam, jo, kā saka, esmu no citas paaudzes.

Lasīju 2008. gadā un tad stāsti likās tik tuvi (1980. gadi, skolas ikdiena; uzdzina nostaļģiju, ko jaunāka paaudze vienkārši nesapratīs), ka ieliku 5 zvaigznes. Tagad droši vien liktu mazāk, tāpēc lai iet 4.


 • [PDF] ✓ Unlimited ↠ Skola : by Pauls Bankovskis ↠
  479 Pauls Bankovskis
 • thumbnail Title: [PDF] ✓ Unlimited ↠ Skola : by Pauls Bankovskis ↠
  Posted by:Pauls Bankovskis
  Published :2019-02-25T22:23:29+00:00