درس گفتارهایی کوچک در باب مقولاتی بزرگ

None
None

 • Title: درس گفتارهایی کوچک در باب مقولاتی بزرگ
 • Author: Leszek Kołakowski لِشِک کولاکوفسکی روشن وزیری
 • ISBN: null
 • Page: 132
 • Format: Paperback
  • [PDF] ↠ Free Download ↠ درس گفتارهایی کوچک در باب مقولاتی بزرگ : by Leszek Kołakowski لِشِک کولاکوفسکی روشن وزیری ×
   132 Leszek Kołakowski لِشِک کولاکوفسکی روشن وزیری
  • thumbnail Title: [PDF] ↠ Free Download ↠ درس گفتارهایی کوچک در باب مقولاتی بزرگ : by Leszek Kołakowski لِشِک کولاکوفسکی روشن وزیری ×
   Posted by:Leszek Kołakowski لِشِک کولاکوفسکی روشن وزیری
   Published :2018-07-22T05:41:06+00:00

  About the Author

  Leszek Kołakowski لِشِک کولاکوفسکی روشن وزیری

  Distinguished Polish philosopher and historian of ideas He is best known for his critical analysis of Marxist thought, especially his acclaimed three volume history, Main Currents of Marxism In his later work, Kolakowski increasingly focused on religious questions In his 1986 Jefferson Lecture, he asserted that We learn history not in order to know how to behave or how to succeed, but to know who we are In Poland, Ko akowski is not only revered as a philosopher and historian of ideas, but also as an icon for opponents of communism Adam Michnik has called Ko akowski one of the most prominent creators of contemporary Polish culture.Ko akowski died on 17 July 2009, aged 81, in Oxford, England In his obituary, philosopher Roger Scruton said Kolakowski was a thinker for our time and that regarding Kolakowski s debates with intellectual opponents, even if nothing remained of the subversive orthodoxies, nobody felt damaged in their ego or defeated in their life s project, by arguments which from any other source would have inspired the greatest indignation.

  809 Comment

  • said:
   Oct 17, 2018 - 05:41 AM

   شاید بهترین توضیح برای معرفی این کتاب اشاره ای به پیشگفتار مترجمش باشد.اینکه این اثر ِکولاکوفسکی فیلسوف و متکم لهستانی ، مجموعه ای از درسهای کوتاه و سیر اندیشه های او است راجع به مسائلی اساسی چون خدا ، آزادی ، برابری ، قدرت ، فضیلت ،مسئولیت ، خشونت و بسیاری از موضوعات دیگر که ب [...]

  • H said:
   Oct 17, 2018 - 05:41 AM

   زنی که دارای سلیقه ی نوکیسه هاست مانند درخت کریسمس به سرتاپای خود جواهر می آویزد، حال آنکه زن شیک پوش و خوش سلیقه در آرایش خود جانب احتیاط را رعایت میکند و از خودنمایی می پرهیزد. احتمالا همه به این نکته اذعان داریم که اعتدال عنصر ضروری برازندگی است.مولفی، زیبا و برازنده مینویس [...]

  • Mostafa said:
   Oct 17, 2018 - 05:41 AM

   شاید بشه بهترین معرفی و توضیحی که از کتاب ارائه داد رو همون عنوان اصلی کتاب دونست; "درس گفتارهایی کوچک در باب مقولاتی بزرگ", کولاکوفسکی موضوعات متنوع و روزمره زندگی انسان‌ها رو که درظاهر شاید ساده به نظر بیان با فلسفه و طرح سوالاتی درآمیخته و ذهن خواننده رو گاهی با چالش‌های جا [...]

  Leave a Reply