Strzelecki. Śladem nadziei

Magdalena Grochowska


Strzelecki. Śladem nadziei

Strzelecki. Śladem nadziei

 • Title: Strzelecki. Śladem nadziei
 • Author: Magdalena Grochowska
 • ISBN: 9788379435968
 • Page: 109
 • Format: HardcoverBy naprawiaczem Marksa, pi knoduchem, pseudohumanist wedle Adama Schaffa, ideologa marksistowskiego 1947 Paszkwilantem, kt rego teorie kryj zatrute d o antyradzieckie zdaniem Witolda Wudla z kryptokomunistycznego skrzyd a PPS 1948 My l cym kretynem Andrzej Kijowski, 1970.B dnym rycerzem budownictwa socjalistycznego ks J zef Tischner, lata 70 ReprezentaBy naprawiaczem Marksa, pi knoduchem, pseudohumanist wedle Adama Schaffa, ideologa marksistowskiego 1947 Paszkwilantem, kt rego teorie kryj zatrute d o antyradzieckie zdaniem Witolda Wudla z kryptokomunistycznego skrzyd a PPS 1948 My l cym kretynem Andrzej Kijowski, 1970.B dnym rycerzem budownictwa socjalistycznego ks J zef Tischner, lata 70 Reprezentantem pi knej, szlachetnej niemo no ci polskiej Tadeusz Konwicki, 1976.Cz owiekiem niez omnym, zarazem umiarkowanym Alain Touraine, socjolog, 1989 Cz owiekiem w b dzie, zarazem uczciwym Krzysztof Zanussi, 1994.Chodz cym okr g ym sto em Andrzej Mencwel, antropolog kultury, 1994 Socjalist papist sam o sobie w latach 80Jan Strzelecki jeden z pokolenia wojennego Socjolog i my liciel spo eczny Intelektualista zaanga owany w polityk Taternik Badacz postaw etycznych Autor refleksji moralnych, zag szczonych s owami braterstwo sprawiedliwo mi o godno cz owiek.Autorka jego biografii wyznaje Napisa am t ksi k na przek r drapie nym czasom Niech Jan Strzelecki opowie nam o braterstwie i solidarno ci O swej utopii lewicowo humanistycznej Napisa am j , by z postaw okresu PRL u wydoby odcienie szaro ci, wbrew dzisiejszym upodobaniom do krzywdz cych kontrast w w obrazie tamtego wiata i wbrew sk onno ciom do pot pie Los Strzeleckiego skupia dramatyczne w tki historii Polski w XX wieku, spo r d kt rych rozprawa z lewic socjalistyczn nale y do kluczowych Opisuj c ten proces pragn am ods oni pasma biografii nies usznie zapomnianych.


Recent Comments "Strzelecki. Śladem nadziei"


 • Free Download [Christian Book] ✓ Strzelecki. Śladem nadziei - by Magdalena Grochowska ↠
  109 Magdalena Grochowska
 • thumbnail Title: Free Download [Christian Book] ✓ Strzelecki. Śladem nadziei - by Magdalena Grochowska ↠
  Posted by:Magdalena Grochowska
  Published :2019-02-07T20:48:45+00:00