Između crvenog i crnog : Split i Mostar u kulturi sjećanja

Dragan Markovina


Između crvenog i crnog : Split i Mostar u kulturi sjećanja

Između crvenog i crnog : Split i Mostar u kulturi sjećanja

 • Title: Između crvenog i crnog : Split i Mostar u kulturi sjećanja
 • Author: Dragan Markovina
 • ISBN: ISBN978953778
 • Page: 178
 • Format: NoneAutor istra uje pojavu povijesnog revizionizma na primjeru gradova Mostara i Splita U 1990 ima novi politi ki subjekti konstruiraju po eljno povijesno sje anje s ciljem stvaranja novih dr avnih i nacionalnih identiteta Klju na namjera te politike bila je u potpunosti razgraditi socijalisti ko naslije e, pri emu se pose e za izmi ljanjem tradicije i dolazi do negacijeAutor istra uje pojavu povijesnog revizionizma na primjeru gradova Mostara i Splita U 1990 ima novi politi ki subjekti konstruiraju po eljno povijesno sje anje s ciljem stvaranja novih dr avnih i nacionalnih identiteta Klju na namjera te politike bila je u potpunosti razgraditi socijalisti ko naslije e, pri emu se pose e za izmi ljanjem tradicije i dolazi do negacije dijela va noga kulturnog i povijesnog naslje a Nacionalisti ka politika novih elita dovela je do niza nepovoljnih posljedica, kao to su ru enje spomenika antifa isti koj borbi, promjena imena ulica, izmjene sadr aja kolskih ud benika iz povijesti i knji evnosti, promjena imena i simbola sportskih klubova itd Knjiga je napisana u kriti ko polemi kom tonu Autor je povjesni ar, docent na Filozofskom fakultetu Sveu ili ta u Splitu.


Recent Comments "Između crvenog i crnog : Split i Mostar u kulturi sjećanja"

Potrebna i važna knjiga.


 • [PDF] Ü Unlimited ½ Između crvenog i crnog : Split i Mostar u kulturi sjećanja : by Dragan Markovina ↠
  178 Dragan Markovina
 • thumbnail Title: [PDF] Ü Unlimited ½ Između crvenog i crnog : Split i Mostar u kulturi sjećanja : by Dragan Markovina ↠
  Posted by:Dragan Markovina
  Published :2019-02-27T16:07:34+00:00