Wyspa mojej siostry

Katarzyna Ryrych


Wyspa mojej siostry

Wyspa mojej siostry

 • Title: Wyspa mojej siostry
 • Author: Katarzyna Ryrych
 • ISBN: 9788361245674
 • Page: 486
 • Format: PaperbackTa pi kna, wzruszaj ca ksi ka jest pr b wnikni cia w wiat osoby z zespo em Downa wiat dla nas niedost pny i niezrozumia y, cho istniej cy tu obok, na wyci gni cie r ki To opowie o trudnej mi o ci, bezgranicznej akceptacji i wi zi opartej na obustronnym po wi ceniu Taka szczeg lna wie czy nastoletni Marysi z jej starsz , upo ledzon siostr , kt ra przez ca Ta pi kna, wzruszaj ca ksi ka jest pr b wnikni cia w wiat osoby z zespo em Downa wiat dla nas niedost pny i niezrozumia y, cho istniej cy tu obok, na wyci gni cie r ki To opowie o trudnej mi o ci, bezgranicznej akceptacji i wi zi opartej na obustronnym po wi ceniu Taka szczeg lna wie czy nastoletni Marysi z jej starsz , upo ledzon siostr , kt ra przez ca e dzieci stwo dzielnie zast powa a jej matk , dawa a niezawodne oparcie i poczucie bezpiecze stwa W miar jak Marysia dorasta, ich role powoli si odwracaj Niepe nosprawna Pippi nie potrafi jednak zrozumie , e jej ma a ukochana siostrzyczka jest ju samodzielna i zaczyna y w asnym yciem Gdy omal nie dochodzi do tragedii, rodzina staje przed trudn decyzj Snuj c swoj opowie , Marysia z niezwyk czu o ci tworzy barwny, wyrazisty, cho miejscami utkany zaledwie z mglistych wspomnie portret siostry silnej, odwa nej, energicznej dziewczyny z genialn pami ci i wra liwo ci dziecka Tym samym wprowadza nas w jej wyj tkowy, fascynuj cy, pe en tajemnic wiat, cho wie, e pewnie nigdy nikomu nie uda si dotrze na jej wysp.


Recent Comments "Wyspa mojej siostry"


 • [PDF] Download Õ Wyspa mojej siostry | by ☆ Katarzyna Ryrych
  486 Katarzyna Ryrych
 • thumbnail Title: [PDF] Download Õ Wyspa mojej siostry | by ☆ Katarzyna Ryrych
  Posted by:Katarzyna Ryrych
  Published :2018-02-04T11:24:15+00:00