فرماندهی و نافرمانی: مجموعه تاریخ شفاهی و تصویری ایران معاصر خاطرات سپهبد خلبان شاپور آذربرزین

حسین دهباشی


فرماندهی و نافرمانی: مجموعه تاریخ شفاهی و تصویری ایران معاصر خاطرات سپهبد خلبان شاپور آذربرزین

فرماندهی و نافرمانی: مجموعه تاریخ شفاهی و تصویری ایران معاصر خاطرات سپهبد خلبان شاپور آذربرزین

 • Title: فرماندهی و نافرمانی: مجموعه تاریخ شفاهی و تصویری ایران معاصر خاطرات سپهبد خلبان شاپور آذربرزین
 • Author: حسین دهباشی
 • ISBN: 9789644463914
 • Page: 175
 • Format: None14 14 1388 .


Recent Comments "فرماندهی و نافرمانی: مجموعه تاریخ شفاهی و تصویری ایران معاصر خاطرات سپهبد خلبان شاپور آذربرزین"

یکی از بهترین کتاب ها برای شناخت نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی از درون. یکی از جالبترین نکاتی که آذربرزین بهشون اشاره می کنه مسئله ی خرید اف چهارده هاست که امروز مایه ی افتخار شیفتگان اعلیحضرته. در حالی که بررسی های نیروی هوایی نشون میداد خرید اف پانزده برای ما چندین و چند مزیت عمد [...]

ممم فوق العاده بود. همین

وسوسه شدم بقیه مجموعه کتاب های حسین دهباشی را بخونم


 • [PDF] ↠ Unlimited Ú فرماندهی و نافرمانی: مجموعه تاریخ شفاهی و تصویری ایران معاصر خاطرات سپهبد خلبان شاپور آذربرزین : by حسین دهباشی ✓
  175 حسین دهباشی
 • thumbnail Title: [PDF] ↠ Unlimited Ú فرماندهی و نافرمانی: مجموعه تاریخ شفاهی و تصویری ایران معاصر خاطرات سپهبد خلبان شاپور آذربرزین : by حسین دهباشی ✓
  Posted by:حسین دهباشی
  Published :2019-01-01T08:51:38+00:00