Tahran'da Balayı

Azadeh Moaveni


Tahran'da Balayı

Tahran'da Balayı

 • Title: Tahran'da Balayı
 • Author: Azadeh Moaveni
 • ISBN: 9789944829229
 • Page: 127
 • Format: Noneran da a k ve tehlike dolu iki y l Uzun y llard r Time dergisi i in Ortado u muhabirli i yapan AzadehMoaveni, Cumhurba kan MahmudAhmedinejad ny kseli ini takip etmek i in ran a d ner.Tahran da al p ya arken, a k a k zg rl n ve Bat yla temas n hasretini eken, ekonomik s k nt lar vemilliyet i ruhu Ahmedinejad n yak c konu malar nda kendine k noktas bula ran da a k ve tehlike dolu iki y l Uzun y llard r Time dergisi i in Ortado u muhabirli i yapan AzadehMoaveni, Cumhurba kan MahmudAhmedinejad ny kseli ini takip etmek i in ran a d ner.Tahran da al p ya arken, a k a k zg rl n ve Bat yla temas n hasretini eken, ekonomik s k nt lar vemilliyet i ruhu Ahmedinejad n yak c konu malar nda kendine k noktas bulan bir lkeyle kar la r.Derken beklenmedik bir ey olur Azadeh, ranl gen bir adama k olur ve evlenip Tahran da bir yuvakurmaya karar verir Ama bir anda kendini ran ya am n n bamba ka bir cephesiyle kar kar ya bulur.Kad nlar n gayri ahlaki giyimleri y z nden g zalt na al nmalar ve devlet yetkililerinin gazetecilere kar sertbir kampanya ba latmalar yla, Azadeh, ailesinin gelece inin yurtd nda oldu una dair zor bir karar vermek zorunda kal r.G l ve etkileyici diliyle Tahran da Balay , gen bir kad n n, de i tirebilece ini zannetti i bir lkedeki k r lgan ya am n n s r kleyici hik yesini anlat yor


Recent Comments "Tahran'da Balayı"


 • ç Tahran'da Balayı || Æ PDF Read by ☆ Azadeh Moaveni
  127 Azadeh Moaveni
 • thumbnail Title: ç Tahran'da Balayı || Æ PDF Read by ☆ Azadeh Moaveni
  Posted by:Azadeh Moaveni
  Published :2018-09-10T22:52:47+00:00