Narratologia

Paweł Tkaczyk


Narratologia

Narratologia

 • Title: Narratologia
 • Author: Paweł Tkaczyk
 • ISBN: 9788301192549
 • Page: 262
 • Format: PaperbackJak kupujesz r ne rzeczy Na przyk ad mleko Chodzi Ci o co , co mo na po prostu wla do kawy czy miski z porannymi p atkami zbo owymi Ale kiedy stoisz przed p k w sklepie, na kt rej jest dziesi rodzaj w mleka, kt re wybierzesz Co dzieje si w Twojej g owie moment przed tym, zanim si gniesz po kt ry z karton w lub butelek Kiedy masz do wyboru dziesi produkt w, kJak kupujesz r ne rzeczy Na przyk ad mleko Chodzi Ci o co , co mo na po prostu wla do kawy czy miski z porannymi p atkami zbo owymi Ale kiedy stoisz przed p k w sklepie, na kt rej jest dziesi rodzaj w mleka, kt re wybierzesz Co dzieje si w Twojej g owie moment przed tym, zanim si gniesz po kt ry z karton w lub butelek Kiedy masz do wyboru dziesi produkt w, kt re s de facto tym samym jedno mleko nie r ni si od innego , kosztuj mniej wi cej tyle samo i s tak samo dost pne w ko cu wszystkie stoj przed Tob na p ce , przestajesz my le o samym produkcie, a zaczynasz rozwa a jego histori Reklamodawcy dawno to zauwa yli i zamiast namawia Ci , by kupi mleko, opowiadaj o tym, jak szcz liwe s krowy, kt re je daj.Historie s jednym z najpot niejszych narz dzi, jakie posiadamy M zg jest zaprojektowany tak, by reagowa na opowie ci Ba nie, legendy i plotki kszta tuj nas od zarania dziej w Reklamy, programy telewizyjne, ksi ki i filmy sprzedaj si tak dobrze, bo oddzia uj na nasze emocje w spos b, z jakiego nie do ko ca zdajemy sobie spraw.Ksi ka ta zabierze Ci w fascynuj c podr do wiata opowie ci Dowiesz si , dlaczego historie maj taki wp yw na Ciebie i innych ludzi Sk d si wzi y Czemu s u Kiedy dzia aj lepiej, a kiedy gorzej Dowiesz si tak e, jak konstruowa takie, kt re dzia aj najlepiej Wsp lnie odkryjemy kod, dzi ki kt remu sam b dziesz m g sam takie opowie ci tworzy.Czy ta ksi ka jest dla Ciebie Tak Je li zajmujesz si promocj , reklam , marketingiem, znajdziesz w niej konkretne wskaz wki wspieraj ce komunikacj r nych dzia a.Je li pracujesz z grupami, jeste trenerem, nauczycielem, znajdziesz inspiracj , jak przekazywa skutecznie tre ci.Je li wyst pujesz cz sto w roli prelegenta, znajdziesz podpowied , w jaki spos b przygotowa wyst pienie, aby wszyscy Ci s uchali To co, gotowy na podr Zapnij pasy, bo zaczyna si od ko ca wiata.Pawe Tkaczyk jak sam twierdzi zarabia na ycie opowiadaniem historii Czasem opisuje je w ksi kach, jego Zakamarki marki zdoby y tytu Marketingowej Ksi ki Roku Innym razem opowiada historie porywaj c t umy jego wyst pie mo na pos ucha na najwi kszych polskich i zagranicznych konferencjach Onet wymieni go jako jedn z 50 czo owych osobowo ci polskiego internetu Jednak najcz ciej pomaga swoim klientom opowiada ich historie od 2000 roku prowadzi firm , kt ra zajmuje si budowaniem silnych marek.


Recent Comments "Narratologia"

Czytając angielskojęzyczne książki poradnikowe bardzo często można odnieść wrażenie, że są sztucznie "nadmuchane". 10%-30% zawartości ma sens, reszta to "wypełniacze". Najnowsza książką Tkaczyka zdecydowanie taka NIE JEST. To jest 160 stron czystego "mięsa". Z każdej strony bije czysta energia informacji o sztuce snucia opowieści. Czasami czułem się wręcz przeładowany tą ilością wiedzy i wydawało mi się, że czytam własne notatki, a nie samą książkę. Gdybym miał [...]

Pięknie wydana i bardzo sprawnie napisana opowieść o opowieściach.

Paweł Tkaczyk jest jak wino – lepszy z każdą kolejną książką :)

Ta książka to takie ABC. Solidne wprowadzenie do storytellingu. Właściwie nie mam nic do dodania - ta książka niczego nie udaje, jest dokładnie tym na co wygląda.

Narratologia to tytuł, który bardzo chciałem przeczytać, jak tylko dowiedziałem się, że powstał i został napisany przez Pawła Tkaczyka. Dlaczego?Z 3 powodów:1.Umiejętność opowiadania historii, tzw. storytelling jest bardzo ważny nie tylko w pracy marketingowca ale i w życiu codziennym. Poszukiwałem odpowiedzi na pytania: jak prowadzić szeroko rozumianą "komunikację", czy rozmowę w sposób produktywny a także wartościowy i zrozumiały nie tylko dla nadawcy, lecz przede wszy [...]

Trochę z ciekawości (znane nazwisko z kręgów marketingu), trochę dla nauczenia się przydatnych rzeczy (budowania opowieści w działaniach edukacyjnych) zdecydowałem się sięgnąć po "Narratologię". Niewątpliwie jest to poradnik - z przejrzystą strukturą, wyboldowanymi ważnymi termiami itd. Czy działa sprawdzę jak zacznę stosować podaną wiedzę. Dla mnie osobiście trochę irytując był styl bezpośredniego zwracania się do osoby czytającej oraz wtrącenia o ważnych osobac [...]

Dobrze się czyta, książka na dwa wieczory - poradnikowa ale ciekawa, sporo anegdot i wyników badań naukowych - takie zestawienia do mnie łatwo trafiają :) Zabrakło dla mnie jednak bardzo, bardzo przykładów opowieści nie tylko w sferze baśni, ale właśnie współczesnego marketingu Za ten brak choćby kilku rozpracowanych case'ów jedna gwiazdka mniej.

Bardzo ciekawa i interesująca pozycja dla wszystkich zainteresowanych tworzeniem angażujących opowieści.

Doskonała! Warta każdego grosza wydanego na zakup.

Solidna pozycja pełna mięcha! Zero ściemy!


 • Best Download [Paweł Tkaczyk] ↠ Narratologia || [Historical Fiction Book] PDF Ò
  262 Paweł Tkaczyk
 • thumbnail Title: Best Download [Paweł Tkaczyk] ↠ Narratologia || [Historical Fiction Book] PDF Ò
  Posted by:Paweł Tkaczyk
  Published :2018-05-08T08:22:30+00:00